Support
www.siamtopjob.com
094-6847051 / 083-8195389
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
siamtopjob | 15-12-2013 | Hits  468
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 0891 และ (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0891 และ (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 10,340 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. จัดพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ประสานงานดิจิตอลเอกสาร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ จดหมายรา...
siamtopjob | 29-08-2012 | Hits  1850
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ,นักกายภาพบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ รวม 4 อัตรา ผู้ประสงค์ สมัครงาน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ งานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัคร งานราชการ รายละเอียดงาน : 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนว...
siamtopjob | 28-08-2012 | Hits  1894
อัพเดทข่าว งานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงาน บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจงานราชการ สมัครกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ (อ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 - วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ งานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครงาน ร...
siamtopjob | 24-08-2012 | Hits  1980
อัพเดทข่าว งานราชการ มศว.ประสานมิตร รับสมัครงาน บรรจุเป็นข้าราชการมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต (ปฏิบัติงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) สำนักงานอธิการบดี สนใจ งานราชการ สมัครงาน มศว.ประสานมิตร ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) งานราชการ มศว.ประสานมิตร รับสมัครงาน รายละเอียดงาน : ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน...
siamtopjob | 23-08-2012 | Hits  1704
อัพเดทข่าว กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน งานราชการ 2555 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ 2555 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัคร : วันที่ 3 - 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ในวันเวลาราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน งานราชการ 2555 รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง...
siamtopjob | 22-08-2012 | Hits  1952
กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ 2555 สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวมจำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติตามรายละเอียดประกาศ ให้ผู้สนใจ สมัครงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา งานราชการ 2555 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ งานราชการ 2555 สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน รายละเอียดงาน : 1.ต...
siamtopjob | 21-08-2012 | Hits  2198
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครคนพิการ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้ที่พิการแต่มีความสามารถในการทำงาน และต้องการเป็นพนักงานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ งานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครคนพิการ รายล...
siamtopjob | 17-08-2012 | Hits  1795
ข่าวงานล่าสุด กรมศิลปากร รับสมัครสอบ งานราชการ เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง อาทิเช่น นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,นักภาษาโบราณ,นักจดหมายเหตุ,บรรณารักษ์ และตำแหน่งอื่นๆ รวม 32 อัตรา ผู้ประสงค์ สมัครสอบกรมศิลปากร งานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555 เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2...
siamtopjob | 16-08-2012 | Hits  2034
กระทรวงสาธารณสุข งานราชการ โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครงาน บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ รวม 2 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงาน โรงพยาบาลหนองคาย งานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ งานราชการ โรงพยาบาลน่าน รับสมัครงาน รายละเอียดงาน : 1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอม...
siamtopjob | 15-08-2012 | Hits  1732
กระทรวงศึกษาธิการ งานราชการ 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านบรรณารักษ์,ครู),พนักงานบริการด้านการเงินและบัญชี รวมจำนวน 38 อัตรา วุฒิปวส.และปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ งานราชการ 2555 สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานได้ที่ สถานศึกษาที่ระบุในประกาศ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ....
1 | 2